021-68110

مدیریت

#1

واحد فروش

#2

امور مشتریان

#4

واحد مالی

#3

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح)، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، جنب نگهبانی، ساختمان مینیاتور

آدرس دفتر فروش: کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح)، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان پنجم شمالی، پلاک ۸ و پلاک 22
خیابان ششم شمالی پلاک 21

قیمت تخته چندلایی