021-68110

مدیریت

#1

واحد مالی

#2

امور مشتریان

#3

واحد فروش

#4

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح)، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، جنب نگهبانی، ساختمان مینیاتور

آدرس دفتر فروش: کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح)، ابتدای جاده شهریار، شهرک صنعتی گلگون، خیابان پنجم شمالی، پلاک ۸ و پلاک 22
خیابان ششم شمالی پلاک 21

لیست قیمت تخته چندلایی